Blíži sa koniec platnosti
Vášho osvedčenia

Inštalatér FV systémov?

Chcete získať praktické vedomosti o najpoužívanejších

FV systémoch?

Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie

na Ústave zemských zdrojov Fakulty BERG, TU v Košiciach

organizuje odborné školenie

BATÉRIOVÉ FV SYSTÉMY

ako súčasť recertifikačného školenia na predĺženie platnosti osvedčenia

INŠTALATÉR FV SYSTÉMOV

Fakulta BERG TU v Košiciach ako jedna zo 4 akreditovaných pracovísk školiacich inštalatérov FV systémov na Slovensku pre Vás pripravuje prvý termín Aktualizačnej odbornej prípravy (AOP) začiatkom roka 2019. Organizačne školenie zabezpečuje OZ RESpect KE.

V rámci AOP sa dozviete najnovšie informácie o programe Zelená domácnostiam, ako aj praktické skúsenosti z predchádzajúcich kôl tohoto programu. Prednášať bude odborník priamo zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorý Vás upozorní na najčastejšie chyby ale i vhodné postupy pri spracovaní žiadostí o dotácie v rámci dotačného programu.

Ak ste držiteľom osvedčenia Inštalatér FV systémov s blížiacou sa expiráciou platnosti, dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou aktualizačnej odbornej prípravy potrebnej pre predĺženie platnosti osvedčenia o 5 rokov.

Aktualizačná odborná príprava

INŠTALATÉR FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMOV

8. februára 2019 !!!

V rámci AOP ponúkame bonus – školenie Batériové FV systémy!

Ak inštalujete alebo plánujete inštalovať FV systémy s akumulátormi aj mimo programu Zelená domácnostiam (osvedčenie teda nepotrebujete), školenie Ing. Kolaříka je určené aj pre Vás!

Chceme zdôrazniť, že školenia Batériové FV systémy sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia (aj bez osvedčenia Inštalatér FVS) o praktické informácie a návody z oblasti ostrovných FV systémov i FV systémov pripojených k sieti s využitím akumulátorov – práve o tieto je v poslednom čase zvýšený záujem.

 

Bonus!!!

Školenie Ostrovné a hybridné FV elektrárne v cene prvého AOP v roku 2019!!!

Ing. Martin Kolařík je vo svete fotovoltaiky známy a uznávaný odborník na ostrovné a hybridné FV systémy, akumuláciu elektriny a všetko s tým súvisiace.

Prihláste sa ešte dnes prostredníctvom formulára na
Aktualizačnú odbornú prípravu
a praktické školenie
Ostrovné a hybridné FV systémy
v Košiciach!

Počet miest je limitovaný!!!

V prípade, ak Vaše osvedčenie nestráca platnosť v roku 2019, môžete sa zúčastniť školenia aj bez nutnosti vydania nového osvedčenia!

Termín konania:

8. 2. 2019

8:00 – registrácia účastníkov

8:30 – 13:00 – školenie

13:00 – obed

14:00 – 17:00 – školenie

Miesto konania:

Banícky pavilón

Park Komenského 19

042 00 Košice

Cena školenia:

99,- €

Kontaktné informácie:


Peter Tauš

peter.taus@tuke.sk

0904 295 272

Vzhľadom na nutnosť potvrdenia dostatočného počtu záujemcov Vás prosíme o včasnú registráciu.

Tešíme sa na stretnutie!

Za organizačný tím

doc. Ing. Peter Tauš, PhD., odborný garant akreditovaného školenia

peter.taus@tuke.sk

0904 295 272

Zdieľaj to

Zdieľaj to

Zdieľajte tento príspevok s vašimi priateľmi !