Môžeme sa pričiniť o lepšiu budúcnosť?

VODA AKO FAKTOR PREŽITIA V KONTEXTE ZMIEN GLOBÁLNYCH PRÍRODNÝCH PODMIENOK

15. 11. 2018, 9:00 – 14:00, Košice

Prečo začína byť voda zaujímavá?

Vodu berú všetci ako samozrejmosť. Teda všetci tí, ktorí k nej majú taký prístup ako napríklad my na Slovensku. Nie všade ja to však v súčasnosti rovnaké ako u nás. Môžeme dokonca povedať, že Slovensko je v tomto prípade šťastnou krajinou s bohatými zásobami vody. Je to ale dôvod na to, aby sme sa o vodu nestarali, plytvali ňou, či bezdôvodne a trestuhodne ju znečisťovali? Hrozí aj krajinám s dostatočnou zásobou vody „vyschnutie prameňa“? Ak áno, aké opatrenia musíme prijať, aby sme tento stav oddialili, či zastavili? Sú teito opatrenia nákladné, zložité, či obmedzujúce? Vieme k zlepšeniu stavu prispieť aj my – obyčajní spotrebitelia? Ak áno, ako? Na tieto a mnoho ďalších otázok nájdete odpovede v najbližšom seminári s pozvanými odborníkmi z danej oblasti.

Vodu neoceníme, dokiaľ nám nevyschne studňa a to platí o všetkom v živote.

Benjamin Franklin!

Svine sa väčšmi tešia z hnoja ako z čistej vody Hérakleitos

Hlavné body seminára

V rámci seminára odzneli prednášky zamerané na:

  • zmeny oceánov, ľadovcov,
  • zmeny štruktúry morskej vody,
  • pôdnu eróziu,
  • problémy s hydrologickými zmenami,
  • zmeny morských prúdov,
  • zmeny správania sa rastlín a živočíchov,
  • a mnoho ďalších

Seminár zastrešený Ústavom zemských zdrojov fakulty BERG, OZ Energia pre Slovensko a OZ RespectKE  bol plný informácií o súčasnom stave a možnostiach využívania vody v našich domácnostiach, o spôsoboch zadržiavania dažďovej vody, o technických i legislatívnych podmienkach jej využívania a v neposlednom rade sme sa dozvedeli, ako vplývajú globálne podmienky a faktory ľudskej spoločnosti na vodu, ktorá bola, je a vždy bude základnou zložkou života na našej planéte.

Dátum konania

15. 11. 2018

Miesto

Univerzitná knižnica TUKE,  Němcovej 7, Košice

Čas

9:00 – 14:00

Program seminára

9:00 – 9:30

Registrácia účastníkov

9:30 – 10:30

EKODREN: Dažďové systémy – vsakovanie a retencia dažďovej vody

(Ing. Martin Maršalko, DR Unit, spol. s r.o.)

10:30 – 11:00

Hospodárenie s vodou v domácnosti

(doc. Ing. Henrieta Pavolová, PhD., TUKE FBERG. ÚZZ)

11:00 – 11:30

Prestávka na kávu

11:30 – 13:00

Voda ako faktor prežitia v kontexte zmien globálnych prírodných podmienok

(prof. Ing. Peter Staněk, CSc., Ekonomický ústav SAV)

13:00 – 14:00

Diskusia

Záver seminára

Sledujte našu stránku, kalendár a dozviete sa všetky informácie včas!

Informácie nielen o pripravovaných seminároch, ale aj mnoho iných sa dozviete aj na stránkach pracovísk FBERG, ktoré tieto semináre v spolupráci s OZ Energia pre Slovensko a OZ RESpect KE pripravujú. Pozrite si preto stránky Oddelenia manažérstva zemských zdrojov a stránky Oddelenia obnoviteľných zdrojov energie a dozviete sa viac zo sveta energetiky, manažmentu a vecí s nimi súvisiacich.

Ďakujeme 

  • Prednášajúcim za zaujímavé a pútavé prednášky
  • Poslucháčom za aktívny prístup a podporu prednášajúcich
  • Organizátorom za vytvorenie pozitívnej atmosféry 🙂

Tešíme sa na ďalšie stretnutie!

Partneri

Tešíme sa na stretnutie

Organizačný tím
Zdieľaj to

Zdieľaj to

Zdieľajte tento príspevok s vašimi priateľmi !