Môžeme sa pričiniť o lepšiu budúcnosť?

Budúcnosť spoločnosti – spoločnosť budúcnosti

Cyklus seminárov

OZ Energia pre Slovensko OZ RESpect KE vás v spolupráci s Ústavom zemských zdrojov Fakulty BERG pozývajú na cyklus seminárov zameraných na otázky a odpovede týkajúce sa blízkej budúcnosti energetiky, ekonomiky, environmentalistiky a súvisiacich oblastí našej spoločnosti.

Semináre sú určené pre širokú verejnosť s akcentom na študentov stredných a vysokých škôl.

Celý cyklus sme rozdelili do tematických celkov, v rámci ktorých si môžete vypočuť odborníkov z akademickej sféry, podnikateľského prostredia, oboznámiť sa s príkladmi z praxe a mnoho ďalšieho.

Prečo energia, manažment, environment a školy?

Bez energie neexistuje prítomnosť, neexistovala minulosť a nemôže existovať ani budúcnosť.  Napriek dlhodobým snahám o znižovanie spotreby energie je opak realitou dneška a neúprosnou víziou budúcnosti.

Ak chceme našu planétu zanechať budúcim generáciám obývateľnú, musíme sa naučiť  s energiou vychádzať „zadobre“. A musíme to naučiť aj čo najviac ľudí okolo nás.

Energetický manažment nie je len pojem audítorov, manažérov, či prognostikov. Energetický manažment je v prvom rade myslenie ľudí.

Energiu manažuje neustále každý z nás v najrôznejších podobách a formách. A záleží len a len na nás aký výsledok a dopad bude mať toto manažovanie na našu planétu a spoločnosť. Teda, či sa nám príroda poďakuje alebo nie!

Študenti sú ideálnym nositeľom pokrokových myšlienok. Musia sa však naučiť myslieť kreatívne a kriticky. Na analýzu, porovnávanie a vyhodnotenie musia mať čo najviac podnetov, overených a overiteľných faktov a príkladov. Závery si vedia urobiť sami, potrebujú však dostatočne široký obzor na to, aby boli tie závery skutočne ich!

Akú formu transformácie energie si vyberieme, je len na nás.

Našťastie!

Aký svet po sebe zanecháme, je len na nás.

Nanešťastie?

Témy seminárov

Tento seminár máme za sebou, pozrite si detaily.

Voda ako faktor prežitia v kontexte zmien globálnych prírodných podmienok

Ďalší seminár z cyklu náhľadov do blízkej budúcnosti ľudstva sa bude niesť v kontexte fenoménu vody a známych i menej známych súvislostí.

Pozrime sa na túto “komoditu” spolu s odborníkmi z oblasti vodohospodárstva, manažmentu dažďových vôd, hydrológie a ďalších.

Dátum konania:   15. 11. 2018   
Tento seminár máme za sebou, pozrite si detaily.

Energetika ako kľúčový faktor budúcnosti

V rámci úvodného seminára vystúpi ako hosť čerstvý absolvent FBERG – Ing. Martin Horňák s prednáškou na tému Energetická kaviareň TUKE.

Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. sa v prednáške zameria na spoločnosť budúcnosti v architektúre súvislostí.

Dátum konania:   5. 6. 2018   
Tento seminár pripravujeme.

Úloha obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti

Pripravujeme …

Dátum konania:     
Tento seminár pripravujeme.

Suroviny a geopolitika

Pripravujeme …

Dátum konania:     
Tento seminár pripravujeme.

Obehová ekonomika

Pripravujeme …

Dátum konania:     
Konferenciu pripravujeme.

RESpect 2019

Pripravujeme …

Dátum konania:     marec / apríl 2019
Sledujte našu stránku, kalendár a dozviete sa všetky informácie včas!

Informácie nielen o pripravovaných seminároch, ale aj mnoho iných sa dozviete aj na stránkach pracovísk FBERG, ktoré tieto semináre v spolupráci s OZ Energia pre Slovensko a OZ RESpect KE pripravujú.

Pozrite si preto stránky Oddelenia manažérstva zemských zdrojov a stránky Oddelenia obnoviteľných zdrojov energie a dozviete sa viac zo sveta energetiky, manažmentu a vecí s nimi súvisiacich.

máte záujem o aktívnu účasť?

  • Chcete sa zúčastniť ako prednášajúci?
  • Chcete prezentovať svoju firmu?
  • Chcete vystaviť poster, rollup, propagačné materiály?

Neváhajte a kontaktujte nás!

Partneri

Tešíme sa na stretnutie

Organizačný tím
Zdieľaj to

Zdieľaj to

Zdieľajte tento príspevok s vašimi priateľmi !