Našim cieľom je BUDÚCNOSŤ

Našim krédom je REŠPEKT

OZ RESpect KE

Občianske združenie RESpect KE pôsobí pri Ústave zemských zdrojov fakulty BERG TU v Košiciach.

Cieľom združenia je podpora:

  • ekonomickej, udržateľnej a ekologickej energetiky,
  • podnikateľských stratégií a podnikateľských zručností,
  • obnoviteľných zdrojov energie,
  • aktivít na predchádzanie negatívnym dopadom spôsobených zmenou klímy,
  • aktivít na zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy,

NAŠE PORTFÓLIO

N

Vzdelávanie

Organizujeme odborno-vzdelávacie podujatia v rámci vlastnej organizácie alebo ako spoluorganizátor s inými organizáciami.

N

Poradenské služby

Poskytujeme poradenské služby v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, ekonomiky, podnikania, prípravy projektových žiadostí a iných.

N

Publikovanie

Zabezpečujeme podporu publikačnej činnosti našich členov vrátane propagácie publikácií a výsledkov v súvisiacich oblastiach.

N

Domáca i medzinárodná spolupráca

Zabezpečujeme a sprostredkúvame spoluprácu s domácimi a zahraničnými organizáciami a spoločnosťami zameranými na podobnú odbornú činnosť.

N

Propagácia štúdia

Osobitne podporujeme zapájanie študentov do činnosti združenia RESpect KE a ako spoluorganizátor sa podieľame na rôznych odborných podujatiach v oblasti energetiky a ekonomiky určených pre študentov.

N

Inovácie

Sme aktívnymi podporovateľmi inovačných projektov, startup-ov a pod. našich členov a študentov Ústavu zemských zdrojov fakulty BERG.

NAŠE AKTIVITY

V súčasnosti sme aktívni v týchto oblastiach a činnostiach:

Medzinárodná konferencia RESpect

Od roku 2018 sme organizátorom medzinárodnej konferencie RESpect zameranej na otázky energetiky, obnoviteľných zdrojov, environmentalistiky a súvisiacej ekonomiky. Zo skratky konferencie vznikol aj názov nášho OZ.

Klikni pre viac informácií…

Budúcnosť spoločnosti, spoločnosť budúcnosti

Sme spoluorganizátorom cyklu seminárov zameraných na blízku budúcnosť energetiky, ekonomiky, environmentalistiky a súvisiacich oblastí našej spoločnosti.
Semináre sú určené pre širokú verejnosť s akcentom na študentov stredných a vysokých škôl.

Klikni pre viac informácií…

StartUp-y

Aktuálne podporujeme inovačné zámery našich členov a študentov fakulty BERG v podobe bežiacich startupov. V spolupráci so StartUp centrom TUKE naši členovia vyvíjajú zaujímavé koncepty a technológie.

Klikni pre viac informácií…

Váš názor nás posúva vpred!

Pošlite nám správu, podnet, kritiku…

(421) 55 602 2840

Park Komenského 19, 042 00 Košice, SR

Budúcnosť spoločnosti je v našich rukách!

Zdieľaj to

Zdieľaj to

Zdieľajte tento príspevok s vašimi priateľmi !