Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie a Občianske združenie RESpect KE

organizujú

Medzinárodnú vedeckú konferenciu RESpect 2022

Konferencia sa bude konať v inšpiratívnom prostredí Liptova, v hoteli AKVAMARÍN****. Pre účastníkov konferencie bude pripravený atraktíny sprievodný program.

Priestory konania konferencie

Základné organizačné informácie

Termín konania:

RESpect 2022

26. až 28. apríl 2022

Miesto konania:

Hotel Akvamarín****

Bešeňová 277
034 83 Bešeňová
Slovensko

Vložné na konferenciu:

230,- €

Vložné zahŕňa:

– náklady na konferenciu vrátane raňajok a obeda

– ubytovanie na dve noci vrátane vstupov do vodného parku a lístkov na lanovku

V prípade potreby ubytovania o deň skôr máme zazmluvnenú výhodnejšiu cenu ubytovania pre účastníkov konferencie. Ak potrebujete upraviť vložné pre uvedený príprad, kontaktujte organizačný výbor konferencie.

Program konferencie

Utorok 26. 4. 2022

10:00   Registrácia účastníkov

12:00   Obed

14:00   Ubytovanie

15:00   Diskusia na tému

            Aktuálne trendy v ekoenergetike na Slovensku a v Čechách

20:00   Večerný program

Streda 27. 4. 2022

9:45     Otvorenie konferencie

10:00   Prednáškový blok OZE a výroba tepla

12:00   Obed

14:00   Prednáškový blok OZE a elektrina

16:00   Diskusia

20:00   Večerný program

OZE a výroba tepla

Sekcia zameraná na možnosti výroby a využitia tepla z obnoviteľných zdrojov energie ale aj na aspekty spaľovania drevného paliva v malých zdrojoch.

Dozviete sa viac aj o týchto témach:

Nosek: Vplyv aditív na teplotu taviteľnosti popola a emisií pri spaľovaní fytomasy

Zvada: Porovnanie vplyvov regulácie výkonu malých zdrojov tepla na produkciu tuhých znečisťujúcich látok

Holubčík: Využitie elektrostatických odlučovačov v malých zdrojoch tepla na tuhé palivá

Klačko: Využitie alternatívne tuhých palív pre zdroje tepla

Holešová: Analýza emisii z malých vykurovacích zariadení bezdrôtovým monitorovacím systémom

OZE, elektrina a akumulácia

Sekcia zameraná na výrobu, distribúciu a akumuláciu elektriny z OZE, najnovšie trendy a inovácie v danej oblasti.

V tejto sekcii odznejú aj tieto prednášky:

Vaněk, Maule: Vliv zastínění na Half-cut solární moduly

Tauš: FV v priemysle v kontexte aktuálnej situácie v SR

Maule: Česká cesta k nízkoemisní energetice

Kudelas, Tauš: Možnosti kombinácie FV a veterných turbín v priemysle

Štvrtok 28. 4. 2022

10:00   Prednáškový blok OZE a bývanie

12:00   Obed

OZE a bývanie

Sekcia zameraná na problematiku ekologického bývania, energetického manažmentu v bytovo-komunálnej sfére a ďalšíe oblasti týkajúce sa bývania a smart technológií v OZE.

Prihlásené príspevky:

Kaňuch, Tauš: Komplexná obnova bytového domu s využitím OZE

Rybárová: Inovácie, výskum a patenty

Koščo: Spotrebný profil a nástroje na jeho tvorbu

Kontakty

Prípravný výbor konferencie RESpect

e-mail: peter.taus@tuke.sk

e-mail: marcela.tausova@tuke.sk

e-mail: jan.kosco@tuke.sk

OZ RESpect KE

Park Komenského 19, 042 00 Košice

Slovenská Republika

tel: +421 55 602 2840, 3115

mobil: +421 904 295 272, +421 902 201 044

Z histórie konferencie

Úvodné ročníky konferencie sa konali v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier na Štrbskom plese, či Tokajských viníc priamo v Tokajskom dome vo Veľkej Tŕni, kde neformálne rozhovory účastníkov konferencie po odborných prednáškach na aktuálne témy z oblasti obnoviteľných zdrojov energie spestrila ochutnávka tých najlepších slovenských vín priamo v preslávených tokajských pivniciach. Okrem toho si mohli priamo na mieste pozrieť spôsob využitia fotovoltaického systému aj na takom netradičnom mieste, akým Tokaj určite je.

7., 8. a 10. ročník konferencie sa konal v nemenej atraktívnom prostredí, na mieste v „tieni“ frekventovaných a vychýrených turistických miest, kde nestretnete ani živáčika, ale svojou krásou a pokojom sú skutočným rajom. Takým miestom je i vápencové krasové územie, vo vzdialenosti približne 20 km na východ od okresného mesta Spišská Nová Ves – pohorie Galmus.

V tomto prostredí sa nachádza aj vychýrená Poráčska dolina s moderným relaxačno-športovým centrom Poráč Park.

O všetkých odborných témach sa určite s chuťou debatovalo okrem oficiálnych prednáškových časov aj pri ochutnávke kvalitných vín a ukrajovaní si z prasaťa pečeného priamo v stredisku na grile.

9. ročník zaujal účastníkov okrem kvalitných príspevkov aj exkurziou do opálovej bane Libanka, kde si všetci mohli na vlastnej koži zažiť neľahký život baníkov dolujúcich tento vzácny drahokam.

RESpect 2017

RESpect 2018

RESpect 2019

Máte zaujímavú prezentáciu?

  • Chcete prezentovať výsledky svojho výskumu?
  • Máte inovatívny nápad?
  • Chcete prezentovať výsledky Vašej práce?
  • Pôsobí Vaša firma v uvedených oblastiach?

(421) 55 602 2840

Park Komenského 19, 042 00 Košice, SR

Budúcnosť spoločnosti je v našich rukách!

Zdieľaj to

Zdieľaj to

Zdieľajte tento príspevok s vašimi priateľmi !