Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie a Občianske združenie RESpect KE

organizujú

Medzinárodnú vedeckú konferenciu RESpect 2024

Konferencia sa bude konať v inšpiratívnom prostredí Liptova, v hoteli AKVAMARÍN****. Pre účastníkov konferencie bude pripravený atraktíny sprievodný program.

Priestory konania konferencie

Základné organizačné informácie

Termín konania:

RESpect 2024

17. až 19. apríl 2022

Pozvánka a program:

Miesto konania:

Hotel Akvamarín****

Bešeňová 277
034 83 Bešeňová
Slovensko

Vložné na konferenciu:

100,- €

Vložné zahŕňa:

– náklady na konferenciu

– náklady na exkurziu

– publikovanie príspevku v zborníku konferencie
(predpokladaný termín vydania – september 2024)

Program konferencie

Streda 17.4.2024

Prednášajúci: Petr Maule, Jirí Vaněk, Peter Tauš, Ľubomíra Gabániová, Stanislav Reisteter, Marcela Taušová

13:00 Registrácia účastníkov

14:00 Otvorenie konferencie (prof. Ing. Peter Tauš, PhD.)

14:20 – 15:00 OZE – elektrina a akumulácia I.

15:40 – 16:20 OZE – elektrina a akumulácia II.

17:00 Diskusné fórum

19:30 Večerný raut

Štvrtok 18.4.2024

Prednášajúci: Ján Koščo, Dušan Kudelas, Michal Holubčík, Andrej Klačko, Katarína Čulková, Andrea Seňová, Lucia Bednárová, Zuzana Šimková

10:00 Exkurzia Využívanie geotermálnej energie v aquaparku Bešeňová

14:00 – 16:20 OZE, teplo – geoterm a biomasa

17:00 Diskusné fórum

19:30 Večerný raut

Piatok 19.4.2024

Prednášajúci: Alexander Čaja, Nikola Čajová Kantová, Branislav Zvada, Petr Maule, Peter Tauš,

09:00 – 10:20 OZE, vodík, smart technológie

11:00 – 12:00 OZE, vodík, smart technológie

12:00 Ukončenie konferencie (prof. Ing. Peter Tauš, PhD.),

Štvrtok 28. 4. 2022

10:00   Prednáškový blok OZE a bývanie

12:00   Obed

Kontakty

Prípravný výbor konferencie RESpect

e-mail: peter.taus@tuke.sk

e-mail: marcela.tausova@tuke.sk

OZ RESpect KE

Park Komenského 19, 042 00 Košice

Slovenská Republika

tel: +421 55 602 2840, 3115

mobil: +421 904 295 272, +421 902 201 044

Z histórie konferencie

Úvodné ročníky konferencie sa konali v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier na Štrbskom plese, či Tokajských viníc priamo v Tokajskom dome vo Veľkej Tŕni, kde neformálne rozhovory účastníkov konferencie po odborných prednáškach na aktuálne témy z oblasti obnoviteľných zdrojov energie spestrila ochutnávka tých najlepších slovenských vín priamo v preslávených tokajských pivniciach. Okrem toho si mohli priamo na mieste pozrieť spôsob využitia fotovoltaického systému aj na takom netradičnom mieste, akým Tokaj určite je.

7., 8. a 10. ročník konferencie sa konal v nemenej atraktívnom prostredí, na mieste v „tieni“ frekventovaných a vychýrených turistických miest, kde nestretnete ani živáčika, ale svojou krásou a pokojom sú skutočným rajom. Takým miestom je i vápencové krasové územie, vo vzdialenosti približne 20 km na východ od okresného mesta Spišská Nová Ves – pohorie Galmus.

V tomto prostredí sa nachádza aj vychýrená Poráčska dolina s moderným relaxačno-športovým centrom Poráč Park.

O všetkých odborných témach sa určite s chuťou debatovalo okrem oficiálnych prednáškových časov aj pri ochutnávke kvalitných vín a ukrajovaní si z prasaťa pečeného priamo v stredisku na grile.

9. ročník zaujal účastníkov okrem kvalitných príspevkov aj exkurziou do opálovej bane Libanka, kde si všetci mohli na vlastnej koži zažiť neľahký život baníkov dolujúcich tento vzácny drahokam.

RESpect 2017

RESpect 2018

RESpect 2019

RESpect 2022

Máte zaujímavú prezentáciu?

  • Chcete prezentovať výsledky svojho výskumu?
  • Máte inovatívny nápad?
  • Chcete prezentovať výsledky Vašej práce?
  • Pôsobí Vaša firma v uvedených oblastiach?

(421) 55 602 2840

Park Komenského 19, 042 00 Košice, SR

Budúcnosť spoločnosti je v našich rukách!

Zdieľaj to

Zdieľaj to

Zdieľajte tento príspevok s vašimi priateľmi !