Môžeme sa pričiniť o lepšiu budúcnosť?

ENERGETIKA AKO KĽÚČOVÝ FAKTOR BUDÚCNOSTI

Aká bude spoločnosť budúcnosti?

Úvodný seminár z cyklu podujatí zameraných na súvislosti energetiky a manažmentu v širšom kontexte budúcnosti spoločnosti s hlavným prednášajúcim prof. Ing. Petrom Staněkom, CSc.

Hlavné body seminára

V rámci seminára odzneli prednášky zamerané na:

  • Známe i menej známe fakty, zaužívané predstavy i vedecké analýzy v komplexnom pohľade na to, kde sa spoločnosť nachádza a kam smeruje.
  • Víziu modernej oddychovo-výučbovej budovy v kontexte univerzitnej kaviarne tretieho tisícročia.
Ing. Martin Horňák ako čerstvý absolvent FBERG predstavil prítomným svoju záverečnú prácu – unikátny zámer Energetickej kaviarne pre študentov TU v Košiciach. Unikátnosť spočíva v prezentovaní energetických tokov budovy a zariadení v reálnom čase návštevníkom kaviarne na interaktívnych multifunkčných LCD stoloch. Energetická potreba budovy bude pokrytá obnoviteľnými zdrojmi energie s uvažovaním akumulácie prebytkov elektriny do internej siete TUKE. O tom, že bol obsah prednášok a ich podanie mimoriadne zaujímavé, svedčí aj fakt, že diskusia účastníkov musela pokračovať aj po oficiálnom ukončení seminára.

Dátum konania

5. 6. 2018

Miesto

Univerzitná knižnica TUKE,  Němcovej 7, Košice

Čas

9:00 – 12:00

Sledujte našu stránku, kalendár a dozviete sa všetky informácie včas!

Informácie nielen o pripravovaných seminároch, ale aj mnoho iných sa dozviete aj na stránkach pracovísk FBERG, ktoré tieto semináre v spolupráci s OZ Energia úre Slovensko a OZ RESpect KE pripravujú. Pozrite si preto stránky Oddelenia manažérstva zemských zdrojov a stránky Oddelenia obnoviteľných zdrojov energie a dozviete sa viac zo sveta energetiky, manažmentu a vecí s nimi súvisiacich.

máte záujem o aktívnu účasť?

  • Chcete sa zúčastniť ako prednášajúci?
  • Chcete prezentovať svoju firmu?
  • Chcete vystaviť poster, rollup, propagačné materiály?

Neváhajte a kontaktujte nás!

Partneri

Tešíme sa na stretnutie

Organizačný tím
Zdieľaj to

Zdieľaj to

Zdieľajte tento príspevok s vašimi priateľmi !