Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie a Občianske združenie RESpect KE

organizujú pod záštitou dekana fakulty BERG a riaditeľa Ústavu zemských zdrojov

s podporou partnerov

Medzinárodnú vedeckú konferenciu RESpect 2019

zameranú na

EKOPODNIKANIE

Počnúc týmto ročníkom spúšťame kombináciu vedeckej konferencie s odbornou sekciou zameranou na určitú oblasť súvisiacu s udržateľnou energetikou, ekonomikou, proste so všetkým, čo pomôže našej planéte dýchať a vyzerať lepšie. Tento rok sme sa rozhodli pre odbornú sekciu s názvom Ekopodnikanie.

Tak ako po minulé roky, aj v roku 2019 organizujeme medzinárodnú konferenciu RESpect v jarnom období, konkrétne v dňoch 24. – 26. apríl 2019.

Nezabudnite si preto tento termín rezervovať vo Vašom pracovnom kalendári už dnes!!!

Konferencia sa bude konať v prekrásnom prostredí Bardejovských Kúpeľov, v hoteli Alexander****. Pre účastníkov konferencie máme pripravený atraktíny sprievodný program. Ubytovať sa môžete priamo v hoteli Alexander**** alebo v niektorom z pridružených hotelov Bardejovských Kúpeľov. Ak uprednostňujete ubytovanie na súkromí, v okolí je dostatok ubytovacích kapacít. Keďže hotel Alexander**** je vyhľadávaným zariadením, odporúčame registrovať sa prostredníctvom formulára čo najskôr. 

V prípade špeciálnych požiadaviek alebo akýchkoľvek otázok ohľadne ubytovania v hoteli Alexander**** kontaktujte organizačný výbor konferencie!

Priestory konania konferencie

Základné organizačné informácie

Termín konania:

24. – 26. apríl 2019

Miesto konania:

Hotel Alexander****
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s.
086 31  Bardejovské Kúpele 
www.hotelalexander.sk

Ubytovanie:

Ubytovanie si zabezpečujú a hradia účastníci konferencie sami!

Špeciálna ponuka:

Účastníkom konferencie ponúkame možnosť zakúpenia vstupeniek na sprievodné akcie pre svojich blízkych a priateľov, ktorí nie sú účastníkmi konferencie.

Máte tak možnosť vychutnať si sprievodný program alebo raut v ich spoločnosti.

V prípade záujmu vyznačte svoju voľbu v prihlasovacom formulári s uvedením počtu vstupeniek na vybranú akciu.

Svojou včasnou rezerváciou prostredníctvom formulára nám pomôžete zorganizovať konferenciu k Vašej maximálnej spokojnosti.

Predbežný program konferencie

Streda 24. 4. 2019

12:00   Uvítací obed

13:00   Prednáškový blok

18:00   Večera s programom

OZE, elektrina a akumulácia

Sekcia zameraná na výrobu, distribúciu a akumuláciu elektriny z OZE, najnovšie trendy a inovácie v danej oblasti. S výsledkami svojho výskumu a zaujímavosťami nás oboznámia okrem iného aj títo odborníci (abecedne):

doc. Ing. Petr Bača Ph.D.

Historický vývoj elektromobility

doc. Ing. Marcela Gergeľová, PhD.

Tvorba 3D modelov pre optimalizáciu návrhu FV systémov

Ing. Josef Máca Ph.D.

Safety of lithium ion batteries

Ing. Petr Maule, LL.M., MBA

Měření na sériově zapojených modulech

Ing. Pavel Šimon, PhD.

Postup návrhu optimálneho Lokálneho zdroja

doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Sekundární využití komunálního odpadu ve zdrojích surovin a energie

prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc.

Otázky zpracování a recyklace olova

a ďalší …

 

Po náročnom dni ponúkame ochutnávku pív miestneho pivovaru so sprievodným programom. Veríme, že odborné i oddychové diskusie pri dobrom pive a víne neskončia a budú pokračovať aj v špeciálnej odbornej sekcii nasledujúci deň.

Štvrtok 25. 4. 2019

09:00   Prednáškový blok

12:00   Obed

14:00   Sprievodný program

19:00   Raut

Ekopodnikanie

V tejto sekcii vás odborníci zasvätia do problematiky ekologického podnikania v oblastiach energetického manažmentu,  priemyslu, bytovo-komunálnej sféry a ďalších.

Dozviete sa ako podnikať udržateľne a v súlade so životným prostredím. Zistíte, prečo je dôležité správať sa energeticky zodpovedne. Ak máte inovatívny nápad a neviete ho rozbehnúť, dozviete sa všetko o podporných programoch v oblasti energetiky a podnikania ale aj o spôsoboch ochrany duševného vlastníctva či implementácie inovácií do podnikania.

Príďte si vypočuť skúsenosti z praxe a porovnať ich s výsledkami výskumu. V tejto sekcii máme potvrdenú účasť týchto odborníkov (abecedne):

doc. Ing. Katarína Čulková, PhD.

Hodnotenie rizika energetického priemyslu

doc. Ing. Lucia Domaracká, PhD.

Projekt EKOPODNIKANIE

Mia Házašová

Optimalizácia firemných procesov

Timea Molnárová

Kruháč Coworking & Startup Center

Ing. Michaela Očenášová

Vplyv energetiky na environmentálnu kvalitu v Slovenskej republike

Ing. arch. Zuzana Poórová, PhD.

Green pixel – zelená infraštruktúra

Ing. Zuzana Samčíková

Ochrana duševného vlastníctva

doc. Ing. Andrea Seňová, PhD.

Financovanie StartUp-ov v podmienkach SR

Ing. Martin Sýkora

Úloha koučingu v podnikaní

 

v najbližších dňoch očakávame potvrdenie ďalších expertov, zoznam budeme priebežne dopĺňať.

 

Pred večerným rautom vám ponúkame zdravé vyhladnutie pri prechádzke po drevených kostolíkoch v Hervartove a Tročanoch, ktorú ukončíme prehliadkou Bardejovských Kúpeľov vrátane apartmánu Sisi a skanzenu ľudovej architektúry.

Piatok 26. 4. 2019

09:00   Prednáškový blok

12:00   Záver konferencie a obed

 

OZE a výroba tepla

Veríme, že počasie nám bude priať, ale i tak sa môžete zohriať prednáškami o možnostiach výroby a využiia tepla z obnoviteľných zdrojov energie. Možno vás prekvapia výsledky emisných meraní, či účinnosti niektorých technológií. V tejto sekcii sa môžete opýtať na všetko, čo sa danej oblasti týka nielen týchto odborníkov (abecedne):

Ing. Dávid Hečko

Akumulácia vysoko potenciálnej chemickej energie metánu do jeho hydrátov

doc. Ing. Michal Holubčík, PhD.

Prevádzkovanie automatického zdroja tepla na pelety s rôznymi horákmi

Ing. Kristýna Jandová, Ph.D.

Vliv výměny kotle ve starším rodinném domu

Ing. Nikola Kantová

Vplyv počtu usmerňovačov na prúdenie tuhých častíc

doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.

Spaľovanie biomasy – optimalizácia spalinovodu

Ing. Vladimír Lukáč

E- kogenerácia v systeme Acuenergy

Ing. Július Šréter

Zdravé bývanie

Ing. Juraj Trnka

Energetické zhodnotenie kostného odpadu z potravinárskeho priemyslu

a ďalší …

 

Kontakty

Prípravný výbor konferencie RESpect

e-mail: peter.taus@tuke.sk

e-mail: marcela.tausova@tuke.sk

e-mail: jan.kosco@tuke.sk

e-mail: martin.beer@tuke.sk

TU Košice, F BERG, ÚZZ

Park Komenského 19, 042 00 Košice

Slovenská Republika

tel: +421 55 602 2840, 3115

mobil: 0904 295 272, 0902 201 044

Z histórie konferencie

Úvodné ročníky konferencie sa konali v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier na Štrbskom plese, či Tokajských viníc priamo v Tokajskom dome vo Veľkej Tŕni, kde neformálne rozhovory účastníkov konferencie po odborných prednáškach na aktuálne témy z oblasti obnoviteľných zdrojov energie spestrila ochutnávka tých najlepších slovenských vín priamo v preslávených tokajských pivniciach. Okrem toho si mohli priamo na mieste pozrieť spôsob využitia fotovoltaického systému aj na takom netradičnom mieste, akým Tokaj určite je.

7., 8. a 10. ročník konferencie sa konal v nemenej atraktívnom prostredí, na mieste v “tieni” frekventovaných a vychýrených turistických miest, kde nestretnete ani živáčika, ale svojou krásou a pokojom sú skutočným rajom. Takým miestom je i vápencové krasové územie, vo vzdialenosti približne 20 km na východ od okresného mesta Spišská Nová Ves – pohorie Galmus.

V tomto prostredí sa nachádza aj vychýrená Poráčska dolina s moderným relaxačno-športovým centrom Poráč Park.

O všetkých odborných témach sa určite s chuťou debatovalo okrem oficiálnych prednáškových časov aj pri ochutnávke kvalitných vín a ukrajovaní si z prasaťa pečeného priamo v stredisku na grile.

9. ročník zaujal účastníkov okrem kvalitných príspevkov aj exkurziou do opálovej bane Libanka, kde si všetci mohli na vlastnej koži zažiť neľahký život baníkov dolujúcich tento vzácny drahokam.

RESpect 2017

RESpect 2018

RESpect 2019

Máte zaujímavú prezentáciu?

  • Chcete prezentovať výsledky svojho výskumu?
  • Máte inovatívny nápad?
  • Chcete prezentovať výsledky Vašej práce?
  • Pôsobí Vaša firma v uvedených oblastiach?

(421) 55 602 2840

Park Komenského 19, 042 00 Košice, SR

Budúcnosť spoločnosti je v našich rukách!

Zdieľaj to

Zdieľaj to

Zdieľajte tento príspevok s vašimi priateľmi !