UPOZORNENIE!!!

Z dôvodu aktuálnej situácie je

KONFERENCIA ZRUŠENÁ!!!

O podrobnostiach a náhradnom termíne konania budete včas informovaní.

Účastníci, ktorí si rezervovali ubytovanie, kontaktujte recepciu hotela, stornovanie ubytovania je do 6 dní pred nástupom bezplatné!

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Občianske združenie RESpect KE

organizujú pod záštitou riaditeľa Ústavu zemských zdrojov

Medzinárodnú odborno-vedeckú združenú konferenciu

s podporou partnerov

Je už takmer štandardom, že vo všetkých sférach nášho odborného i súkromného života zaznamenávame zvýšený záujem o obnoviteľné zdroje energie, energetickú efektívnosť, odpadové hospodárstvo alebo o podnikanie v uvedených oblastiach. Okrem iných aj na úrovni samospráv.

Našťastie predstavuje paralelu tomuto záujmu aj obrovský pokrok v technológiách i myslení ľudí.

Štandardy v bývaní sa začínajú riadiť zelenou architektúrou, ekopodnikanie začína byť štandardom v biznise.

Informácie o najnovších poznatkoch v tejto oblasti každoročne prináša aj medzinárodná konferencia RESpect a EKOpodnikanie, od roku 2020 spojená s konferenciou ALER .

Obnoviteľné zdroje energie a EKOpodnikanie budú spoločným menovateľom tohtoročných hlavných pilierov konferencie:

Hlavným motívom konferencie bude EKOLOGIZÁCIA samospráv.

Pozvaní experti predstavia teoretické, vedecké ale hlavne praktické skúsenosti a výsledky v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ekopodnikania, zelenej architektúry, odpadového hospodásrtva, environmentu a všetkých súvisiacich tém.

Svoj priestor dostanú prezentácie úspešných realizácií, detailných postupov a návrhov, či odvážnych technologických zámerov.

Predstavitelia samospráv sa dozvedia ako spravovať ekologicky a efektívne.

NOVINKA!!!

Výstupom konferencie bude

Manuál lokálneho EKOpodnikania

vytvorený samotnými účastníkmi konferencie – expertmi v oblasti energetiky a OZE, ekopodnikania, odpadového hospodásrtva, podnikania v samospráve a ďalších.

Manuál bude slúžiť ako pomôcka pre samotných predstaviteľov samospráv ale i ostatných záujemcov o ekologizáciu správy vecí verejných formou EKOpodnikania.

Dozviete sa ako podnikať s OZE, odpadmi, ako vytvárať obecné podniky, ako zamestnávať domácich, ako spolupracovať a mnoho iného.

Náš prvý e-Book s názvom

EKOpodnikanie

si môžete pozrieť a stiahnuť na stránke projektu

EKOpodnikanie

Základné organizačné informácie

Termín konania:

 RESpect a ALER 2020

15. a 17. apríl 2020

EKOpodnikanie

16. a 17. apríl 2020

Miesto konania:

Hotel Zelená Lagúna****
Vranovská cesta č. 900/2, 
094 02 Domaša rekreačná oblasť Dobrá
Slovenská republika
www.zelenalaguna.sk

Vložné na konferenciu:

Vložné zahŕňa stravu, občerstvenie, konferenčné materiály, zborník a organizačné zabezpečenie konferencie.

250,- €

Faktúra Vám bude zaslaná po úspešnej registrácii prostredníctvom formulára.

Vložné nezahŕňa náklady na ubytovanie!

V prípade špeciálnych požiadaviek kontaktujte organizačný výbor

Ubytovanie:

Organizátor zabezpečuje len rezerváciu dostatočného počtu izieb v hoteli Zelená Lagúna! Izby máme rezervované do konca januára!

Ubytovanie si hradia účastníci konferencie sami!

Pri rezervácii ubytovania do 31. 1.  2020 majú účastníci konferencie
10 %-nú zľavu z ceny ubytovania.

Účastníci konferencie majú v rámci ubytovania k dispozícii wellness a plavecký bazén.

Vzhľadom na obľúbenosť hotela Vás prosíme o včasné nahlásenie záujmu o ubytovanie priamo v hoteli Zelená Lagúna.

Aktuálne máme pre účastníkov konferencie rezervovaných 30 izieb, v prípade neskorej registrácie nemôžeme garantovať voľné izby priamo v hoteli Zelená Lagúna!

Predbežný program konferencie

Program konferencie bude upresnený po dodaní podkladov účastníkov a zverejnený na stránkach konferencie RESpect. Registrovaným účastníkom, samozrejme, program zašleme v dostatočnom predstihu.

Utorok 14. 4. 2020

18:00  Priateľské posedenie v štýlovej vinárničke

Streda 15. 4. 2020

Prednáškové bloky RESpect + ALER

8:30 Registrácia účastníkov 

9:00 Prednáškový blok RESpect + ALER

Odborníci zo Žilinskej univerzity poukážu na dôsledky nevhodného spaľovania tuhých palív, či dokonca domáceho odpadu. Dozviete sa, ako je možné spaľovať drevo efektívne i v existujúcich kotloch a ako je možné vykurovanie verejných budov i rodinných domov ekologizovať.

 Zelené strechy, fasády, či stenové čističky odpadových vôd môžu byť skvelým štartom obecných budov k zlepšeniu mikroklímy ale i eststeického vnímania obce či mesta. Príďte sa pozrieť na unikátne riešenia spĺňajúce najprísnejšie environmentálne i energetické nároky na stavby budúcnosti stojace už dnes.

12:00 Obed

14:00 Prednáškový blok RESpect + ALER

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov je v súčasnosti aj vďaka legislatíve veľmi horúcou témou. S odborníkmi sa pozrieme na to, aké sú technické podmienky výroby elektriny pre samosprávy i domácnosti.

Aby ich bolo možné využiť naplno, dozvieme sa aké legislatívne a administratívne kroky sú na to potrebné.

Na to, aby sme vedeli energiu využívať skutočne efektívne, nestačí len certifikácia budov, či energetické audity a nákladné sofistikované opatrenia. V prvom rade sa musíme vedieť energeticky správať. 

Je možná energetická certifikácia ľudí?

 19:00 Večera a program

Štvrtok 16. 4. 2020

Prednáškové bloky EKOpodnikanie

9:00 Prednáškový blok EKOpodnikanie

Odpadové hospodárstvo predstavuje významnú položku rozpočtu samospráv. Je možné odpady manažovať ekologicky a ekonomicky výhodnejšie? Dozviete sa od odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti kompostovania, triedenia a recyklácie odpadov.

Je možné ekologizovať budovy v správe mesta či obce?

Je to vôbec potrebné?

Aké sú možnosti, výhody, skúsenosti?

Má samospráva platiť za energetické služby, alebo si ich môže realizovať sama?

Existujú nástroje na zber, analýzu a vyhodnocovanie dát dostupné aj pre samosprávy s nižším rozpočtom? Na konferencii si ich môžete hneď objednať!

12:00 Obed

14:00 Prednáškový blok EKOpodnikanie

Stále viac príkladov poukazuje na to, že podnikanie obcí alebo združení obcí prináša množstvo benefitov nielen predstaviteľom samospráv, ale hlavne ich obyvateľom. Ako a prečo uplatniť ekopodnikanie v obecných podnikoch, či technických službách, sa dozviete v tejto sekcii.

Môže samospráva vlastniť patenty či úžitkové vzory?

Dnešní predstavitelia samospráv sa nezaobídu bez základných znalostí moderného riadenia. Ako správni manažéri však potrebujú vedieť o možnostiach financovania ich nápadov.

Aj o tom sa dozviete viac na konferencii.

19:00 Večerný raut 

Piatok 17. 4. 2020

Panelová diskusia

09:00   Panelová diskusia

 

Diskusia s prednášajúcimi a zástupcami samospráv na tému

Príprava manuálu Lokálneho EKOpodnikania

12:00   Záver konferencie a obed

 

Priestory konania konferencie

Kontakty

Prípravný výbor konferencie RESpect

e-mail: peter.taus@tuke.sk

e-mail: marcela.tausova@tuke.sk

e-mail: jan.kosco@tuke.sk

e-mail: martin.beer@tuke.sk

TU Košice, F BERG, ÚZZ

Park Komenského 19, 042 00 Košice

Slovenská Republika

tel: +421 55 602 2840, 3115

mobil: 0904 295 272, 0902 201 044

Z histórie konferencie

Úvodné ročníky konferencie sa konali v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier na Štrbskom plese, či Tokajských viníc priamo v Tokajskom dome vo Veľkej Tŕni, kde neformálne rozhovory účastníkov konferencie po odborných prednáškach na aktuálne témy z oblasti obnoviteľných zdrojov energie spestrila ochutnávka tých najlepších slovenských vín priamo v preslávených tokajských pivniciach. Okrem toho si mohli priamo na mieste pozrieť spôsob využitia fotovoltaického systému aj na takom netradičnom mieste, akým Tokaj určite je.

Viac o histórii konferencií sa dozviete tu.

RESpect 2017

RESpect 2018

RESpect 2019

Počnúc týmto ročníkom sme spustili kombináciu vedeckej konferencie s odbornou konferenciou zameranou na určitú oblasť súvisiacu s udržateľnou energetikou, ekonomikou, proste so všetkým, čo pomôže našej planéte dýchať a vyzerať lepšie. Tento rok sme sa rozhodli pre odbornú konferenciu s názvom Ekopodnikanie organizovanú občianskym združením Energia pre Slovensko.

Máte zaujímavú prezentáciu?

  • Chcete prezentovať výsledky svojho výskumu?
  • Máte inovatívny nápad?
  • Chcete prezentovať výsledky Vašej práce?
  • Pôsobí Vaša firma v uvedených oblastiach?

(421) 55 602 2840

Park Komenského 19, 042 00 Košice, SR

Budúcnosť spoločnosti je v našich rukách!

Zdieľaj to

Zdieľaj to

Zdieľajte tento príspevok s vašimi priateľmi !