Oddelenie obnoviteľných zdrojov energie a Občianske združenie RESpect KE

každoročne organizujú pod záštitou riaditeľa Ústavu zemských zdrojov

s podporou partnerov

Medzinárodnú vedeckú konferenciu RESpect

PODROBNOSTI

Registrácia na RESpect 2020 spustená!!!

Aktuálne zaznamenávame nielen zvýšený záujem o obnoviteľné zdroje energie a možnosti znižovania energetických nákladov, ale aj obrovský pokrok v technológiách zabezpečujúcich výrobu energie na báze obnoviteľných zdrojov, či podieľajúcich sa na úspore energie.

Cieľom tejto periodickej konferencie je poskytnutie priestoru na výmenu skúseností a prezentáciu teoretických, vedeckých, technologických a priemyselných výsledkov v oblasti racionálnej výroby, prenosu a spotreby energie kladúc dôraz na obnoviteľné zdroje energie v sekciách:

 • Biomasa, solárna, veterná a geotermálna energia
 • Podpora výskumu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
 • Transfer technológií a vedomostí
 • Aktuálne trendy v podnikaní a ekonomike OZE
 • Energetický manažment
 • Smart buildings a OZE
 • Energetika a environment
 • Ekopodnikanie

Odborný garant konferencie

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

Vedecký výbor konferencie

prof. Ing. Jozef JANDAČKA, PhD.

doc. Ing. Petr BAČA, PhD.

doc. Ing. Zdeněk DOSTÁL, PhD.

doc. Ing. Dušan KUDELAS, PhD.

doc. Ing. Štefan KUZEVIČ, PhD.

doc. Ing. Peter TAUŠ, PhD.

doc. Ing. Jiří VANĚK, PhD.

Ing. Pavel ŠIMON, CSc.

Ing. Marcela TAUŠOVÁ, PhD.

Mgr. Mária SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, PhD.

Organizačný výbor konferencie

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.

Ing. Marcela Taušová, PhD.

Mgr. Mária Shejbalová Muchová, PhD.

Ing. Ján Koščo, PhD.

Ing. Martin Beer, PhD.

Kontakty

Prípravný výbor konferencie RESpect

e-mail: peter.taus@tuke.sk

e-mail: marcela.tausova@tuke.sk

e-mail: jan.kosco@tuke.sk

e-mail: martin.beer@tuke.sk

TU Košice, F BERG, ÚZZ
Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika
tel: +421 55 602 2840, 3115

Z histórie konferencie

Úvodné ročníky konferencie sa konali v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier na Štrbskom plese, či Tokajských viníc priamo v Tokajskom dome vo Veľkej Tŕni, kde neformálne rozhovory účastníkov konferencie po odborných prednáškach na aktuálne témy z oblasti obnoviteľných zdrojov energie spestrila ochutnávka tých najlepších slovenských vín priamo v preslávených tokajských pivniciach. Okrem toho si mohli priamo na mieste pozrieť spôsob využitia fotovoltaického systému aj na takom netradičnom mieste, akým Tokaj určite je.

7., 8. a 10. ročník konferencie sa konal v nemenej atraktívnom prostredí, na mieste v „tieni“ frekventovaných a vychýrených turistických miest, kde nestretnete ani živáčika, ale svojou krásou a pokojom sú skutočným rajom. Takým miestom je i vápencové krasové územie, vo vzdialenosti približne 20 km na východ od okresného mesta Spišská Nová Ves – pohorie Galmus.

V tomto prostredí sa nachádza aj vychýrená Poráčska dolina s moderným relaxačno-športovým centrom Poráč Park.

O všetkých odborných témach sa určite s chuťou debatovalo okrem oficiálnych prednáškových časov aj pri ochutnávke kvalitných vín a ukrajovaní si z prasaťa pečeného priamo v stredisku na grile.

9. ročník zaujal účastníkov okrem kvalitných príspevkov aj exkurziou do opálovej bane Libanka, kde si všetci mohli na vlastnej koži zažiť neľahký život baníkov dolujúcich tento vzácny drahokam.

RESpect 2017

RESpect 2018

RESpect 2019

Publikácie účastníkov

Vytvorili sme špeciálnu sekciu, v ktorej budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať publikačnú činosť účastníkov konferencie RESpect. Stránku otvoríte aj kliknutím na ikonu knihy.

Ak chcete zoznam upraviť, či doplniť, prosím, kontaktujte administrátora stránky.

Máte zaujímavú prezentáciu?

 • Chcete prezentovať výsledky svojho výskumu?
 • Máte inovatívny nápad?
 • Chcete prezentovať výsledky Vašej práce?
 • Pôsobí Vaša firma v uvedených oblastiach?

(421) 55 602 2840

Park Komenského 19, 042 00 Košice, SR

Budúcnosť spoločnosti je v našich rukách!

Zdieľaj to

Zdieľaj to

Zdieľajte tento príspevok s vašimi priateľmi !