V tejto sekcii budeme priebežne aktualizovať a dopĺňať publikačnú činosť účastníkov konferencie RESpect.

Autori sú zoradení abecedne podľa priezviska. Ak chcete zoznam upraviť, či doplniť, prosím, kontaktujte administrátora stránky.

Šimon Pavel

Šimon, P., Holá, M.,: Parameters for modelling of increase EV numbers use [elektronický dokument] : Electric power engineering, 15.05.2019-17.05.2019, Česko – angličtina // EPE 2019 : Proceedings of the 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering / Goňo, Radomír (Zostavovateľ, editor) ; Rusek, Stanislav (Zostavovateľ, editor). – Ostrava (Česko) : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2019. – ISBN 978-1-7281-1333-3, s. 430-434 Záznam v CREPČ

Šimon, P., Pálušová, M.: Designing proper residential photovoltaic source for common charging of electric car. [Návrh vhodného rezidenčného FV zdroja pre bežné nabíjanie elektromobilu] In: 39. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. – Brno: 2018. – ISBN 978-80-02-02786-7. – S. 4 strany.
Záznam v CREPČ

Šimon, P.: Possible danger of massive charging of electric vehicles without its system management. In: ELEKTRO 2018 (elektronický dokument) – Žilina: 2018. – ISBN 978-1-5386-4758-5, IEEE Part Number: CFP1848S-USB. – 5 strán. (Zostavovateľ, editor). – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018.
Záznam v CREPČieeexplore.ieee.org – odkaz DOI: 10.1109/ELEKTRO.2018.8398290

Frivaldský, M., Morgoš, J.M Braciník, P., Šimon, P.: Energy hub – the sollution for overcomming negative impacts of massive electromobility – case study In: ELEKTRO 2018 (elektronický dokument) – Žilina: 2018. – ISBN 978-1-5386-4758-5, IEEE Part Number: CFP1848S-USB. – 5 strán. (Zostavovateľ, editor). – Danvers (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018.
Záznam v CREPČieeexplore.ieee.org – odkaz DOI: 10.1109/ELEKTRO.2018.8398265

Šimon, P., Holá, M., Tauš, P.,: Possible sources of renewable energy in slovak area [textový dokument (print)] : RESpect 2019, 24.04.2019-26.04.2019, Slovensko / Pavel Šimon, Michaela Holá and Peter Tauš. – angličtina // RESpect 2019 : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie / Martin Beer. – Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach, 2019. – ISBN 978-80-553-3308-3, s. 72-75, RESpect 2019 (textový dokument (print))
Záznam v CREPČ

Cibira, G., Šimon, P.,: Energy flow control in smart buildings [elektronický dokument] : Alternatívne zdroje energie, 03.10.2018-05.10.2018, Slovensko / ; Csikósová, Adriana (Recenzent) ; Čechák, Jaroslav (Recenzent). – angličtina // Alternatívne zdroje energie / Šimon, Pavel (Zostavovateľ, editor 100%). – Liptovský Mikuláš (Slovensko) : Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 2018. – ISBN 978-80-89456-33-8, s. [1-5] Alternatívne zdroje energie (elektronický dokument)Rozsahs. [1-5]
Záznam v CREPČ

Šimon, P.,: Design of low-cost home energy management [elektronický dokument] : Alternatívne zdroje energie, 03.10.2018-05.10.2018, Slovensko / Šimon, Pavel ( 100%) ; Csikósová, Adriana (Recenzent) ; Čechák, Jaroslav (Recenzent). – angličtina // Alternatívne zdroje energie / Šimon, Pavel (Zostavovateľ, editor 100%). – Liptovský Mikuláš (Slovensko) : Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 2018. – ISBN 978-80-89456-33-8, s. [1-5] Názov zdroja Alternatívne zdroje energie (elektronický dokument)Rozsah. [1-5]
Záznam v CREPČ

Buranský, I., Šimon, P., Župa, J.: Riadiaci systém pre SunLight Booster. In: RESpect [elektronický zdroj] : VII. ročník medzinárodnej konferencie : 28.-30. marec 2012, Poráčska dolina. – Košice: Technická univerzita, 2012. – ISBN 978-80-553-0928-6. – CD-ROM.

Buranský, I., Šimon, P., Buranský, O.: Mapa spotreby energií. In: RESpect [elektronický zdroj] : VII. ročník medzinárodnej konferencie : 28.-30. marec 2012, Poráčska dolina. – Košice: Technická univerzita, 2012. – ISBN 978-80-553-0928-6. – CD-ROM.

Šimon, P.: Možnosti nezávislej produkcie energie pre malé stavebné objekty
In: RESpect [elektronický zdroj] : VII. ročník medzinárodnej konferencie : 28.-30. marec 2012, Poráčska dolina. – Košice: Technická univerzita, 2012. – ISBN 978-80-553-0928-6. – CD-ROM, s. 19-26. [Šimon Pavel (100%)]

Šimon, P.: OZE ako nástroj bezfosílnej budúcnosti. In: ALER 2016 [elektronický zdroj] = Alternatívne zdroje energie : 12. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou : Bobrovec 5.-7. októbra 2016. – Liptovský Mikuláš: SES, 2016. – ISBN 978-80-89456-26-0. – CD-ROM, s. 210-216.

Šimon, P.: Conditions for a wider share of RES in Slovak energy system In: ALER 2017 [elektronický zdroj] = Alternatívne zdroje energie : 13. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou : Bobrovec 4.-6. októbra 2017. – Liptovský Mikuláš: SES, 2017. – ISBN 978-80-89456-30-7. – CD-ROM, s. 187-200.
Záznam v CREPČ

Šimon, P., Tauš, P.: How to create synergy between electromobility, grid operators and RES. [Ako vytvoriť synergiu medzi elektromobilitou, elektrizačnou sústavou a OZE]. In: RESpect Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie RESpect 2018. – Košice: 2018. – ISBN 978-80-553-2975-8. – S. 9
Záznam v CREPČ

TAUŠ Peter

Peter Horbaj … et al.:  Návrh solárnej sušiarne na sušenia sypkých materiálov / Design of solar drying-plant for bulk material drying, In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 13, č. 3 (2008), s. 368-373. – ISSN 1335-1788

[HORBAJ, Peter – TAUŠ, Peter – FIEDOROVÁ, Zuzana – LACIAK, Marek]

 

Patrícia Chudíková … et al.: Potenciál dendromasy SR a jeho aktuálne využitie v tepelnom hospodárstve / Potential of dendromass in Slovak Republic and its actual exploitationin thermic, 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 15, mimoriadne č. 2 (2010), s. 139-145. – ISSN 1335-1788

[CHUDÍKOVÁ, Patrícia – TAUŠOVÁ, Marcela – ERDÉLYIOVÁ, Katarína – TAUŠ, Peter]

 

Ján Koščo … et al.: Geothermal energy – One of the resources of tourism expansion in Slovakia, In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 21, č. 3 (2016), s. 171-179. – ISSN 1335-1788  Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84995476645&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=taus+peter&st2=&sid=0FFC91D4F5A4F412AAD5DF96D3F15266.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28taus+peter%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=.

[KOŠČO, Ján – TAUŠ, Peter – TAUŠOVÁ, Marcela – JEŇO, Matúš]

 

Dusan Kudelas, Jan Kosco, Peter Taus: The potential of utilization and evaluation of polymetallic nodules bed in Clipperton-Clarion locality in Pacific ocean, In: SGEM 2014 : 14th International Multidisciplinary Scientific Geoconferences : Ecology, Economics, Education and Legislation : conference proceedings : volume 3 : 17-26 June, 2014, Albena, Bulgaria. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2014 P. 485-492. – ISBN 978-619-7105-19-3

[KUDELAS, Dušan – KOŠČO, Ján – TAUŠ, Peter]

 

Jana Horodníková … et al.: Creating the conditions for the development of creative economy in mining region tourism sector, 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: SGEM 2012 : 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : conference proceedings : Volume 3 : 17-23 June, 2012, Albena, Bulgaria. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2012 P. 869-876. – ISSN 1314-2704

[RYBÁROVÁ, Jana – TAUŠOVÁ, Marcela – TAUŠ, Peter – MITTERPACHOVÁ, Natália]

 

Marcela Taušová … et al.: Economical analysis of the electric energy production from biomass, 1 elektronický optický disk (CD-ROM).In: SGEM 2011, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference : conference proceedings : Volume 3 : 20-25 June, 2011, Bulgaria, Albena. – Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2011 P. 1019-1026. – ISSN 1314-2704

[TAUŠOVÁ, Marcela – TAUŠ, Peter – ERDÉLYIOVÁ, Katarína – RYBÁROVÁ, Jana]

 

Peter Tauš …et al.: Research of material and power of photovoltaic panels of various types of degradation in operating conditions, In: XXI. International Scientific Conference – The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2018. – Londýn (Veľká Británia) : EDP Sciences s. 1-8 [online]. – ISSN 2261-236X

[TAUŠ, Peter – TOMČEJOVÁ, Jana – TAUŠOVÁ, Marcela – GABÁNIOVÁ, Ľubomíra – KUDELAS, Dušan – JEŇO, Matúš – ŠLOSÁR, Daniel]

 

Katarína Čulková … et al.: Indebtedness in Chosen Industrial Sectors with Regard to the Economic Development in the World , In: Ekonomický časopis. Roč. 66, č. 1 (2018), s. 28-42. – ISSN 0013-3035  Spôsob prístupu: https://www.sav.sk/journals/uploads/0125121501%2018%20Culkova%20+%20RS.pdf.

[ČULKOVÁ, Katarína – TAUŠOVÁ, Marcela – SHEJBALOVÁ MUCHOVÁ, Mária – DOMARACKÁ, Lucia – TAUŠ, Peter]

 

Jan Kosco, Dusan Kudelas, Peter Taus:  Aplication of 1 MW heat pump york 0955HA and analysys of problems in audit of procedure, In: SGEM 2016. – Albena : STEF92 Technology Ltd., 2016 P. 139-145. – ISBN 978-619-7105-63-6  – ISSN 1314-2704

[KOŠČO, Ján – KUDELAS, Dušan – TAUŠ, Peter]

 

Jana Tomčejová … et al.: Evaluation of predicted and operated parameters of photovoltaic power – station, In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 17, č. 4 (2013), s. 251-256. – ISSN 1335-1788  Spôsob prístupu:

[TOMČEJOVÁ, Jana – HAĽKO, Peter – NOVÁČEK, Erich – TAUŠ, Peter]

TAUŠOVÁ Marcela

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Kontakty

Prípravný výbor konferencie RESpect

e-mail: peter.taus@tuke.sk

e-mail: marcela.tausova@tuke.sk

e-mail: jan.kosco@tuke.sk

e-mail: martin.beer@tuke.sk

TU Košice, F BERG, ÚZZ
Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika
tel: +421 55 602 2840, 3115

Nevidíte sa tu?

  • Chcete vidieť svoje publikácie v zozname?
  • Chcete prezentovať výsledky svojho výskumu?
  • Chcete prezentovať výsledky Vašej práce?

(421) 55 602 2840

Park Komenského 19, 042 00 Košice, SR

Budúcnosť spoločnosti je v našich rukách!

Zdieľaj to

Zdieľaj to

Zdieľajte tento príspevok s vašimi priateľmi !